Đất Nền KDC Phong Phú 4, Việt Phú Garden

nhà giá rẻ QL50

Slider
Slider
Slider
Chi tiết
HÀNG BÁN LẠI ĐẤT NỀN KDC PHONG PHÚ 4, VIỆT PHÚ GARDEN, LOVERA PARK
Giá: Liên hệ
Mô tả: ĐẤT NỀN KDC PHONG PHÚ 4, VIỆT PHÚ GARDEN, LOVERA PARK. Diện Tích từ: 90m2 - 272m2. Giá từ 25 triệu/m2, Đất Nền Sổ Đỏ. 0933.32.35.33

Hiện Tại Bên Mình Còn Rất nhiều Nền Đất Khu Dân Cư Phong Phú 4 (KDC Việt Phú Garden), Nhà Phố Lovera Park Giá chi từ 25 triệu/m2. Hotline: 0933.32.35.33 - 0942.74.77.88

ĐẤT NỀN KDC VIỆT PHÚ GARDEN (PHONG PHÚ 4) CÓ SỔ ĐỎ

Lô AB07, DT: 12m x 24m, Giá 25tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô AM49, DT: 5m x 20m, Giá 39tr/m2, đường nhựa 52m, Sổ Đỏ

Lô AP47, DT: 5m x 20m, Giá 31,5tr/m2, đường nhựa 16m, sổ đỏ

Lô AP60, DT: 5m x 20m, Giá 36tr/m2, đường nhựa 52m, Sổ Đỏ

Lô AP68, DT: 5m x 20m, Giá 37tr/m2, đường nhựa 52m, Sổ Đỏ

Lô BA09, DT: 5m x 20m, Giá 39tr/m2, đường nhựa 52m, Sổ Đỏ

Lô BA13 và BA14 , DT: 5m x 20m, Giá 36tr/m2, đường nhựa 52m, Sổ Đỏ

Lô BA24, DT: 5m x 20m, Giá 42tr/m2, đường nhựa 16m Đối diện Khu Thương Nghiệp, Sổ Đỏ

Lô BB25, DT: 5m x 20m, Giá 39tr/m2, đường nhựa 16m Đối diện Khu Thương Nghiệp, Sổ Đỏ

Lô BC03, DT: 5m x 20m, Giá 40tr/m2, đường nhựa 20m đối diện trường học, Sổ Đỏ

Lô BC23, DT: 5m x 20m, Giá 40tr/m2, đường nhựa 20m đối diện trường học, Sổ Đỏ

Lô BC40, DT: 5m x 20m, Giá 32tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô BC40, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô BD18, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô BD49, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô BE19, DT: 5m x 20m, Giá 40tr/m2, đường nhựa 52m, Sổ Đỏ

Lô BE43, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô BJ11, DT: 8m x 20m, Giá 32,5 tr/m2, đường nhựa 20m, Sổ Đỏ

Lô BK16, DT: 8m x 20m, Giá 28 tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô BY05, DT: 8m x 20m, Giá 45tr/m2, đường nhựa 30m, Sổ Đỏ

Lô BY32, DT: 8m x 20m, Giá 26,5 tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô CC08, DT: 5m x 20m, Giá 29,5tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô CD07, DT: 5m x 20m, Giá 31.5tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô CD10, DT: 5m x 20m, Giá 29,5tr/m2, đường nhựa 12m , Sổ Đỏ

Lô CD31, DT: 5m x 20m, Giá 41tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô CE04, DT: 5m x 20m, Giá 42tr/m2, đường nhựa 30m, Sổ Đỏ

Lô CE40, DT: 5m x 20m, Giá 32tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô CE41, DT: 5m x 20m, Giá 31tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô CF26, DT: 5m x 20m, Giá 42tr/m2, đường nhựa 30m, Sổ Đỏ

Lô CF45, DT: 5m x 20m, Giá 28,5tr/m2, đường nhựa 12m, Sổ Đỏ

Lô CK01, DT: 10m x 20m, Giá 48tr/m2, Lô góc 2 mặt tiền đường 30m và 12m, Sổ Đỏ

LôAN37 và AN38 , DT: 5m x 20m, Giá 38tr/m2, đường nhựa 52m, Sổ Đỏ

ĐẤT NỀN KDC VIỆT PHÚ GARDEN (PHONG PHÚ 4) HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Lô AE12, DT: 8m x 20m, Giá 26tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AE18, DT: 8m x 20m, Giá 29tr/m2, đường nhựa 30m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AE23, DT: 8m x 20m, Giá 23tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AF25, DT: 8m x 20m, Giá 27,5tr/m2, đường nhựa 30m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AM52 và AM53, DT: 5m x 20m, Giá 31tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AM56, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AN14, DT: 5m x 20m, Giá 28,5 tr/m2, đường nhựa 16m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AN34, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AP03, DT: 5m x 20m, Giá 26tr/m2, đường nhựa 16m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AP07, DT: 5m x 20m, Giá 25,5tr/m2, đường nhựa 16m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AP13, DT: 5m x 20m, Giá 25tr/m2, đường nhựa 16m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AP74, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô AP78, DT: 5m x 20m, Giá 36tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BB07, DT: 5m x 20m, Giá 32tr/m2, đường nhựa 20m đối diện trường học, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BD39, DT: 5m x 20m, Giá 28,5tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BD44, DT: 5m x 20m, Giá 28tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BD51, BD52, DT: 5m x 20m, Giá 29tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BE09, DT: 5m x 20m, Giá 34tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BE14, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BE16, DT: 5m x 20m, Giá 34tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BE27, DT: 5m x 20m, Giá 33tr/m2, đường nhựa 20m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BE33, DT: 5m x 20m, Giá 28,5tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BF05, DT: 8m x 18m, Giá 25 tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BF26, DT: 8m x 18m, Giá 30tr/m2, đường nhựa 20m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BF38, DT: 8m x 18m, Giá 29 tr/m2, đường nhựa 20m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BF42, DT: 8m x 18m, Giá 26,5 tr/m2, đường nhựa 20m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BG06, DT: 5m x 18m, Giá 2,75 tỷ, đường nhựa 14m đối diện công viên, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BH04, DT: 5m x 18m, Giá 2,85 tỷ, đường nhựa 14m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BK06, DT: 8m x 20m, Giá 25,5tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BU11, DT: 8m x 20m, Giá 25,5tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô BU31, DT: 8m x 20m, Giá 30,5 tr/m2, Mặt Tiền Đường Tân Liêm, hợp Đồng Mua Bán

Lô CB20, DT: 5m x 20m, Giá 32tr/m2, đường nhựa 52m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô CB35, AN25, AM77, DT: 10m x 20m, vạt góc còn 187,5m2, Lô góc 2 mặt tiền đường 52m và 12m, Giá 35tr/m2, Hợp Đồng Mua Bán

Lô CF15, DT: 5m x 20m, Giá 39tr/m2, đường nhựa 30m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô CH19, DT: 5m x 20m, Giá 28 tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô CJ17, DT: 5m x 20m, Giá 26,5 tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô CJ23, DT: 5m x 20m, Giá 28 tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô CK38, DT: 5m x 20m, Giá 34,5 tr/m2, Mặt Tiền Đường Tân Liêm, hợp Đồng Mua Bán

Lô CK56, DT: 5m x 20m, Giá 28,5 tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô CK60, DT: 5m x 20m, Giá 28 tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

Lô CN51 và CN53, DT: 5m x 20m, Giá 29 tr/m2, đường nhựa 12m, Hợp Đồng Mua Bán

NHÀ PHỐ LOVERA PARK, KDC PHONG PHÚ 4, VIỆT PHÚ GARDEN

Căn A12, A13  Diện Tích 5m x 15m. Giá 3.2 tỷ "View công viên nhỏ"

Căn D32 Diện Tích 5m x 15m. Giá 3.1 tỷ

Căn E13 Diện Tích 5m x 15m. Giá 3 tỷ 50 triệu

Căn E14 Diện Tích 5m x 15m. Giá 3.1 tỷ

Căn L59 Diện Tích 5m x 16m. Giá 3.75 tỷ "View công viên"

Căn P03 Diện Tích 5m x 15m. Giá 4.45 tỷ "mặt tiền đường song hành"

Căn Biên F38 Diện tích 7m x 15m. Giá 4,5 tỷ "View công viên"

Hotline: 0933.32.35.33 - 0942.74.77.88

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác
Đất nền giá rẻ quốc lộ 50 xã đa phước bình chánh
Ngày: 06/03/2019
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 85m2
Kết cấu:
Bán 3300m2 đất thổ cư Quốc Lộ 50 Phong Phú Bình Chánh
Ngày: 22/02/2019
Giá: 37 Tỷ
Diện tích: 3300m2
Kết cấu:
Đất Xây Dựng Nhà Xưởng Quốc Lộ 50 Bình Chánh
Ngày: 20/02/2019
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 1300
Kết cấu: BTCT
Bán 149m2 Đất Thổ Cư Xã Đa Phước Bình Chánh
Ngày: 22/10/2018
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 149m2
Kết cấu:

Đăng ký tham quan nhà đất

Thông tin liên hệ

MR. HUỲNH TÀI

HOTLINE: 0933.32.35.33 - 0942.74.77.88

MAIL:huynhtaibds@gmail.com

 

Nhà Đất Bình Chánh twitter Google Youtube

Facebook fanpage

Thông kê truy cập website

Đang online: 8

Online trong tháng: 1525

Đã online: 101772

Đất nền giá rẻ QL50

Bán Đất QL50 Phong Phú Bình Chánh

Bán Nhà QL50 Phong Phú Bình Chánh
Nhà đất QL50 giá rẻ
X

Bạn cần tư vấn ?